×

Přehled ochrany osobních údajů

Tento web používá soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání vás, když se vrátíte na naši webovou stránku, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webu jsou pro vás nejzajímavější a nejužitečnější.

Všechna svá nastavení souborů cookie můžete upravit pomocí záložek na levé straně.

Nezbytné cookies

Název souboru cookieAkceptovat
GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Nezbytné cookies pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.

Volitelné cookies

Název souboru cookieAkceptovat
Blok môj účet Tyto cookies nám umožňují zapamatovat si vaše základní volby a vylepšují uživatelský komfort. Jedná se například o zapamatování si jazyka nebo možnost zůstat trvale přihlášen
Blok sociálne siete Tyto cookies nám umožňují komfortně vás propojit s vaším profilem na sociálních sítích a například vám umožnit sdílet produkty a služby s přáteli a rodinou.
Zdrojové dáta pre štatistiky Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby pochopili, jak komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím shromažďování a hlášení informací anonymně.

Kategorie

Nejprodávanější produkty

Informace

Ovládejte své soukromí

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízení v právu EU o ochraně údajů a soukromí pro všechny fyzické osoby v rámci Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Řeší také export osobních údajů mimo území EU a EHP. GDPR si klade za cíl především dát jednotlivcům kontrolu nad jejich osobními údaji a zjednodušit regulační prostředí pro mezinárodní podnikání sjednocením regulace v rámci EU.

Právo na přenositelnost údajů
Na vyžádání je k dispozici ke stažení balíček osobních údajů, který subjektu údajů dává možnost přenositelnosti.

Právo na opravu údajů
To zajišťuje, že jednotlivci mohou snadno aktualizovat své osobní údaje.

Právo být anonymní
Změňte své informace pomocí fiktivních údajů. Tímto způsobem je chráněna vaše identita.

Právo na odstranění mých údajů
Vymažte svůj účet z obchodu spolu se všemi svými osobními údaji. Všechny vaše adresy, objednávky a další informace budou ztraceny.

Právo být informován
Jednotlivci mají právo být informováni o shromažďování a používání jejich osobních údajů. Jde o klíčový požadavek na transparentnost podle GDPR.

Právo na omezení zpracování
Fyzické osoby mají právo požadovat omezení nebo potlačení svých osobních údajů.

Právo vznést námitku
GDPR dává jednotlivcům za určitých okolností právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů.

Právo být informován
Zpracovatel informuje správce bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení zabezpečení osobních údajů dozvěděl.

Zákon o cookies
V současné době platí zákon EU o souborech cookie. Platí pro všechny členské státy Evropské unie a webové stránky mimo EU se musí řídit, pokud cílí na lidi v členských státech.