Používáme cookies, abychom zlepšili váš zážitek při návštěvě našich webových stránek. Pro více informací, klikněte zde .
×

Přehled ochrany osobních údajů

Tento web používá soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání vás, když se vrátíte na naši webovou stránku, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webu jsou pro vás nejzajímavější a nejužitečnější.

Všechna svá nastavení souborů cookie můžete upravit pomocí záložek na levé straně.

Nezbytné cookies

Název souboru cookieAkceptovat
GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Nezbytné cookies pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.

Volitelné cookies

Název souboru cookieAkceptovat
Blok môj účet Tyto cookies nám umožňují zapamatovat si vaše základní volby a vylepšují uživatelský komfort. Jedná se například o zapamatování si jazyka nebo možnost zůstat trvale přihlášen
Blok sociálne siete Tyto cookies nám umožňují komfortně vás propojit s vaším profilem na sociálních sítích a například vám umožnit sdílet produkty a služby s přáteli a rodinou.
Zdrojové dáta pre štatistiky Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby pochopili, jak komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím shromažďování a hlášení informací anonymně.

Článek 1
Obecná ustanovení

Obchodní jméno:Vladimír Kočnar - ARA

Adresa sídla společnosti: Slnečná 33, 902 01 Pezinok

Telefon:0917/820 377

e-mail: ara@stonline.sk

IČ: 30037191

DIČ: 1020227571

DIČ DPH:SK1020227571

Číslo živnostenského listu: č.j .: Ze 1342/1992 / P

Číslo živnostenského rejstříku: 107-5442

Kontrolní úřad:

  • Kontrolní orgán: Inspektorát SOI (Slovenská obchodní inspekce) pro Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 827 99 Bratislava 27
  • Nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.animals-shop.sk mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

 

Článek 2
Postup při objednávání

Zákazník si může přes e-shop www.animals-shop.sk objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "DO KOŠÍKU".

Po stisknutí tlačítka " DO KOŠÍKU "se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu. Vytvoření objednávky je podmíněno registrací na www.animals-shop.sk . Při registraci je zákazník povinen vyplnit osobní údaje, které od něj systém vyžaduje. Tyto údaje budou použity pro účel vytvoření objednávky a společnost Vladimír Kočnar - ARA ručí za to, že nebudou zneužity pro jiné účely. Pokud bude při registraci vysloven souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může společnost Vladimír Kočnar - ARA registrační údaje použít k marketingovou aktivitu související s její činností. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit na www.animals-shop.sk. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje doporučujeme zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit. Zároveň je v zájmu každého uživatele, aby si chránil přihlašovací údaje, protože jejich poskytnutí jiné osobě znamená její vystupování na www.animals-shop.sk pod jménem uživatele.

Po vytvoření objednávky bude automaticky objednávka zaregistrována v systému, o čemž bude uživatel (po tomto kroku objednatel) informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky.

E-shop www.animals-shop.sk umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu svých objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování ...) po autorizaci svými přihlašovacími údaji.

Článek 3
Platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Pokud byla zvolena forma úhrady dobírkou, objednávku bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží.

Článek 4
Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Společnost Vladimír Kočnar - ARA se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení objednávky (bankovním převodem). Pokud společnost Vladimír Kočnar - ARA nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 4 týdnů od uhrazení zálohové faktury.

Úhradou se rozumí moment připsání úhrady na účet společnosti Vladimír Kočnar - ARA, na který měla být úhrada poukázána. Pokud doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, společnost Vladimír Kočnar - ARA se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě společnosti Vladimír Kočnar - ARA a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, společnost Vladimír Kočnar - ARA se zavazuje do 15 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

V případě dobírky je zboží obvykle doručeno do 5 pracovních dnů ode dne objednání.

Společnost Vladimír Kočnar - ARA se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v objednávce jako místo doručení.
Pokud si zákazník vybere jako způsob dopravy osobní odběr v některém z obchodů ARA, bude tento možný pouze v případě fyzické přítomnosti objednaného zboží v uvedené prodejně ARA. V případě jeho nedostupnosti bude se zákazníkem dohodnutý alternativní postup.

Článek 5
Storno objednávky

Storno objednávky ze strany zákazníka - zákazník má právo stornovat objednávku písemně (adresa společnosti), telefonicky (0917/820964) nebo e-mailem na adresu: animalsshop@animals-shop.sk v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury) ještě nebyla uhrazena. V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před dodáním zboží, přestože ještě neuplynula dodadacia lhůta podle článku 4, společnost Vladimir Kočnar - ARA si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady, spojené s vyřizováním této objednávky av případě zboží označeného v nabídce textem "na objednávku" i storno poplatek ve výši 20% z jeho ceny. Pokud zákazník chce stornovat objednávku po převzetí zboží, postupuje se podle článku 7.

Storno objednávky ze strany Vladimír Kočnar - ARA - Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- nelze z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě či podmínek z objednávky, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, společnost Vladimír Kočnar - ARA bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě společnosti Vladimír Kočnar - ARA a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, společnost Vladimír Kočnar - ARA se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Článek 6
Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy

Platí pouze při nákupu přes www.animals-shop.sk .

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně, e-mailem na adrese animalsshop @ animals -shop.sk nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží společnosti Vladimír Kočnar - ARA osobně v sídle firmy - Sluneční ulice 33, Pezinok 902 01 nebo jiným způsobem předem dohodnutým se společností Vladimír Kočnar - ARA, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím. Pokud zboží plně odpovídal deklarovaným kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, zákazník vrátí zboží na své náklady. Pokud zboží nebo obal jeví známky poškození, nebo zboží není kompletní, společnost Vladimír Kočnar - ARA si vyhrazuje právo naúčtovat zákazníkovi náklady související s uvedením zboží do původního stavu.

Společnost Vladimír Kočnar - ARA se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dnů ode dne jeho odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, který uhradil, včetně nákladů, které zákazník vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

Společnost Vladimir Kočnar - ARA si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady, spojené s vyřizováním této objednávky.

Článek 6b
Neprovedení objednávky při dobírce

V případě neprovedení (nevyzvednutí) zásilky na dobírku, bude zákazník vyzván na úhradu ušlého poštovného. V případě, že toto neuhradí do 7 dní od výzvy , bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 15 € jako náhrada poštovného a administrativních nákladů spojených se zbytečným chystáním, odesláním a opětovným přijímáním zásilky. Na tuto smluvní pokutu bude zákazníkovi zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení této faktury nedojde, bude tato pohledávka postoupena třetí straně k vymáhání, a to včetně všech nákladů s tím spojených. Objednané zboží může být zákazníkovi odeslán opět a v takovém případě se částka navýší pouze o nové poštovné, nikoli o celou smluvní pokutu.

Článek 7
Reklamační podmínky

Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě je povinen sepsat protokol o škodě nebo zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky ARA. Při uplatnění práva na opravu přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případně jinou formu daňového dokladu). Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti společnosti Vladimír Kočnar - ARA za vady (tj práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu), přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případě jiné formy daňového dokladu) a záručního listu po předchozí dohodě se společností Vladimír Kočnar - ARA.

V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem - poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Společnost Vladimír Kočnar - ARA neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli ...), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem) nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

Článek 8
Ochrana osobních údajů spotřebitele

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES ( obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti Vladimír Kočnar - ARA s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce

gdpr-informační povinnost